Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 3Ö-
volwasseiien menschen in de rede vallen, en al-
les beter willen weten?
A. Neen, dit is zeer onwelvoegelijk.
V. Waarom ?
A. Dewijl dit te zeer met de achting strijdt,
v/elke kinderen aan oude lieden schuldig zijn.
V, Waarom meer?
A. Dewijl het verstand der kinderen, in ver-
gelijking met dat van oude lieden, veel te be-
krompen en ongeoefend is.
V. Wat moeten kinderen dan doen, wanneer
oude lieden met elkander spreken?
A. Zij moeten zwijgen, ten zij men hun er-
gens naar vrage.
Waclit u om eenig meiisch te honen;
Wilt ouden lieden eerbied toonen;
Ook elk, die in de maatschappij.
Zich meer verdienstlijk maakt dan gij.
V. Moet men alle menschen vriendelijk be-
jegenen ?
A. Ja, omdat wij wenschen , dat zi} ons ,ook
zoo bejegenen.
V. Hoe moet men zulks doen?
A. Door elk, wie hij ook zij, den mindere
zoo wel als den hoogere, den werkzamen am-
bachtsman zoo wel als den aanzienlijken ambte-
naar, den arme zoo wel als den rijke, beleefde-
lijk te groeten.
Gepaste vriendlijkheid en minnelijke zeden
Versieren iemand meer dan zwierig zich te kleeden.