Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
t
— SI —
V. En hoe zullen de ouders hel hart van zoo.
danige kinderen moeten beoordeelen?
A. Veel slechter dan dat van hen, tegen .wrel-
ke zij zulke beschuldiging hebben ingebragt.
Ym Hoe hebben zich derhalve kinderen onder-
ling te gedragen? _
A. Zij moeten elkander niet benijden, nimmer
kwaad, maar altijd goed van hunne bro'eders en
zusters spreken, en zelfs trachten derzelver ge-
breken , op alle mogelijke wijze, tc bedekken.
V.' Hoe nog meer?
A. Zij moeten hen .verontschuldigen 5 of ten
minste hunne feilen niet doen voorkomen als de
uitwerking van een boos en ondeugend hart,
maar enkel als gevolgen eener kortstondige onbe-
dachtzaamheid.
V. Maar als de kinderen een zeer groot kwaad
Van hunne makkers weten, moeten zij djt dan
ook vei-zwijgen? ,, .
A. Neen: dit zoude, wegens de gevolgen,
zeer schadelijk zijn.
V. Waarom verzwijgen toch dikwijls de kin-
deren de booze bedrijven van hunne makkers?
A. .Omdat zij ni€t bedenken, dat zij daardoor
Godi, e.n hunne ouders en meesters, beleedigen,
en de gunst en vriendschap van een ontaard kind
hooger achten dan de vriendschap van God, van
hunne ouders, en van hunnen onderwijzer.
V. Hoe moet een kind met zgne speelmak-
kers verkeeren ? ■ • ,
A. Het moet. jegens hen altijd bescheiden.