Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 30 —
A, Het moet nooit norsch, stuursch, noch
stug zijn; in tegendeel moet het zijne broeders
en zusters steeds zoo behandelen, als het zelf
door hen wenscht behandeld te worden.
V. En wanneer het zijnen broeders en zusters
blijdschap en genoegen k-ail verschafFeii: wt heeft
het dan fe doen •
A. Dan moet het zijne - dienstvaardigheid be-
toonen, die het ook wederkeerig van hen te-
wachten heeft.
V. Wanneer eeti kind bemerkt, dat het door
zijnen broeder of zijné zuster,, ofschoon, minder
in jaren, in vorderingen voorbij gestreefd ^wordt,
moet dit zulk kind dan nijdig of mismoedig ma-
ken?
A. Neen: dit moet het integendeel aansporen
öm, niet vernieuwde krachten eri een' hervatten
moed, alles in het werk te stellen om liet vèrio-
rene wederom in te halen, ten einde hun gelijk
te worden , of zelfs hen te overtreffen.
V. Als een kind somwijlen beleedigingen wor-^
den aangedaan, mag dan ook zucht tot weder-
wraak het" bezielen ?
A. Iri het geheel niet: toegevendheid en bróe-
derlijke vergeving zijn" de Wapeöen , waarmedtf het
zijnen beleediger het best kan. bestrijden.
V. Moeten kinderen ook alle kleinigheden
aan hunne ouders aanbrengen?
A. Neen: door elke beuzeling ouders en mees-
ters aan te brengen, doet men dezen veel overlast
ï^arij ook stoort het' de onderlinge liefde. '