Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 29 —
Men leere in zijne jeugd toch vele nutte zaken.
Die, zelfs (n d' ouderdom, ons nog gelukkig maken.
3. Hoe een kind zich gedragen moet jegens
zijne broedersy zusters., speelmakkers,
en dienstboden,
V. Wie moet een kind naast zijne ouders en
leermeesters vooral beminnen?
A. Zijne broeders en zusters.
V. Hoe heeft het zich jegens dezelve te gedra-
gen?
A. Het moet derzelver genoegen, zooveel in
zijn vermogen is, trachten te bevorderen; bijzon-
der vertrouwelijk en liefderijk met hen omgaan;
vriendelijk, bescheiden, en zonder nijd of kra-
keelzucht met hen verkeeren.
V. Waarom moet een kind niet nijdig of kra-
keelzuchtig zijn?
A. Dewijl zulks aan zijne ouders, dia je-
gens al hunne kinderen gelijke bedoelingen heb-
ben, verdriet en smart baart.
Leeft, lieve kindren! loeft altijd
In vrede en broedermin:
Door eendragt wordt een huis gebouwd:
Door tweedragt stort het in.
V. Hoe moet een braaf kind vooral niet zijn'