Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 26 —
A. Kinderen moeten-hunne ouders eeren, dat
is, hun eerbied, liefde, en gehoorzaamheid, be-
wijzen.
V. Kunt gij nog meer pligten van kinderen je-
gens hunne ouders noemen ?
A. Ja; hieruit vloeijen ook voort: dankbaar-
beid', .vertrouwen, dienstvaardigheid, ondervver-
ping .aan hunne. vermaningen, en lijdzaamheid on-
der het straffen.
V* En wie moet een kind naast zijne ouders
hoogachten en beminnen?
A. Zijne onderwijzers.
V. Waarom ?
A. Omdat zij het mede zoo veel goeds bewijzen.
V. Welke goedheid bewijzen de meesters aan
de kinderen?
A. Zij helpen hen tot brave, menschên vor-
men , en .deelen h\m. allerlei nurtige kundi^eden
mede.
V.r Maar houden de pligten van een kind je-
gens zijnen onderwijzer dan niet op, wanneer het
de school veriaten heeft ?
A. Neen: want het genoten onderrigt blgft
voor hetzelve, al zijn leven nuttig.
V.. Wat moet het kind aan ouders en mees-:
tets trachten te henemen?
A. Allen kommer en alle verdriet, dLe uit
zijn verkeerd gedrag kunnen voortvloeijen.
V. Waardoor doet een slecht kind zijnen ou-
ders en meesters, het meest verdriet aan?.
A. Door ongehoorzaamheid. . ■