Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— HS —
V. Hoe kan men Gods gunst verwerven?
A. Door het dankbaar en naauwgezet betrach-
ten van al die geboden, welke God ons door de
Réde en in den Bijbel heeft voorgeschreven.
V.' En waaruit kan de mensch God leeren
kennen ?
A. De mensch kan niet alleen uit den Bijbel,
maar ook uit alles, wat hij op de wereld ziet.
God leeren kennen, want de natuur zelve leert
ons, dat er een almagtig, wijs, èn liefderijk God
is.
Heel de schepping roemt de Godheid
Wijs, weldadig, eindloos groot!
*k Zal dien hoogen Vader eeren,
Bidden , danken , tot mijn dood.
^ 2. Hoe een kind zich gedragen moet
jegens zijne ouders en leermeesters,
V. Wien moet een kind naast God het meest
beminnen en genoegen geven?
A. Zijnen ouders.
V. Waarom ?
A. Dewijl zij, naast God, hem de meeste
goedheid bewijzen.
V. Waarin bestaat de goedheid, die de ou-
ders aan hunne kinderen bewijzen?
- A. In de zorg voor hun leven, voor hun on-
derhoud, en voor hunne opvoeding.
V. Welke zijn de pligten, die een kind jegens
zijne ouders behoort te betrachten ?
J