Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 —
door zijnen Zoon) tot ons gezegd heeft: bidt, en
u zal gegeven worden!
V. Wanneer moeten wij bidden?
A. Alle dagen; ten minste des morgens, des
middags, en des avonds, en altijd ook bij het eten.
V. Waar moeten wij ons gebed verrigten?
A. Het best is, dat wij dit in ons huis in
stilte doen; echter bidden wij ook, wanneer wij
in de kerk zijn.
V. Hoe moeten wij ons in de kerk gedragen?
A. Wij moeten met den leeraar God bidden,
loven, en danken, en, voor het overige, aan-
dachtig toeluisteren naar hetgene ons aldaar, ter
bevordering van ons wezenlijk geluk, verkondigd
wordt.
V. Is dit nu genoeg, dat men God zoo open-
lijk verheerlijkt ? t.
A. Men moet niet slechts God openlijk met
anderen vereeren, maar men moet ook zijn gedrag
hierna zoeken in te rigten.
V. Wanneer nu een kind zoo jegens God
gezind is, en zich aldus gedraagt, waarvan njag
het zich dan verzekerd houden?
A. Van Gods goedkeuring en gunst , waaraan
ons alles moet gelegen zijn.
V. Is ons aan de gunst van God dan zoo veel
gelegen?
A. Voorzeker, want alles staat onder Zijn be-
stuur : zonder God zouden wij niets zijn, en
buiten Zijne gunst iS er voor ons geen geluk
mogelijk.