Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 17 —
hunnen meester verdriet aan, en storen de goede
orde in de school ?
A. Wanneer zij, zonder noodzakelijkheid,
verlof vragen om naar buiten te gaan, en dan
spelen en lang uitblijven.
V. Wat is daarom beter en welvoegelijker?
A. Niet naar buiten te gaan , en liever voor
den schooltijd zorg te dragen, dat men zulks
niet noodig heeft.
V. Zijn er nog meer verkeerdheden, die in de
school niet gedoogd kunnen worden?
A. Ja; bij voorb. het klimmen op tafels en
banken, en het loopen over dezelve.
V. Is het ook geoorloofd naar huis te gaan
voor dat de schoolles geëindigd is?
A. Neen: zulks is voor den onderwijzer altijd
onaangenaam, en voor het kind nadeelig, vermits
het de lessen stoort, en zich zelf daarvan beroofd.
V. Wat is nog in de school ongeoorloofd ?
A. Het eten en snoepen,
V, Waarom ?
A. Omdat de school eene plaats is om te lee-
ren en niet om te eten, zoodat een kind daar-
door toont geene achting en ontzag voor den
onderwijzer te hebben. En buitendien is het
snoepeii ook in meer dan een opzigt schadelijk.