Boekgegevens
Titel: Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch onderwijzers-genootschap kan verkrijgen, voor de school, den staat en de kerk: redevoering ter opening der eerste algemeene vergadering van genoemd genootschap, den 31 mei 1844 te Groningen gehouden
Auteur: Hofstede de Groot, P.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1844
Opmerking: Overdr. uit: Nederlandsch tijdschrift voor onderwijs en opvoeding ; jrg. 1, 3e stuk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 14-2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203947
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch onderwijzers-genootschap kan verkrijgen, voor de school, den staat en de kerk: redevoering ter opening der eerste algemeene vergadering van genoemd genootschap, den 31 mei 1844 te Groningen gehouden
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
•18-

ledes es vrienden van het nederlandsch onder-
wijzers-genootschap
zeer geachte hoorders!
Met heilige vreugde open ik de eerste algemeene
vergadering van het Nederlandsch Onderwijzers-Genoot-
schap.
Lof en dank zij Gode, die ons vergunt, den vurig ge-
koesterden wensch vervuld en het lang ontworpen plan
verwezenlijkt te zien ! die ons het groote voorregt schenkt,
ons hier openlijk, onder de goedkeuring van 'sLands Re-
gering, uit het gcheele land te vereenigen, om in 'topen-
baar die stil begonnen werkzaamheden voort te zetten ,
welke iels goeds en groots voor de verlichting en heiliging
van onze harten en van die der ons toevertrouwde jeugd
kunnen te weeg brengen. Hem, den heiligen en liefde-
vollen Vader der menschen , zij ons Genootschap gewijd!
Zijn zegen moge er altijd op rusten, dewijl het altijd ge-
heel in zijnen geest werkzaam zij !