Boekgegevens
Titel: Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch onderwijzers-genootschap kan verkrijgen, voor de school, den staat en de kerk: redevoering ter opening der eerste algemeene vergadering van genoemd genootschap, den 31 mei 1844 te Groningen gehouden
Auteur: Hofstede de Groot, P.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1844
Opmerking: Overdr. uit: Nederlandsch tijdschrift voor onderwijs en opvoeding ; jrg. 1, 3e stuk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 14-2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203947
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch onderwijzers-genootschap kan verkrijgen, voor de school, den staat en de kerk: redevoering ter opening der eerste algemeene vergadering van genoemd genootschap, den 31 mei 1844 te Groningen gehouden
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
onderwijs willen. Het goede oude bewaren, en bel
goede nieuwe invoeren. De sehoone schrijfkunst willen
wij blijven aanmoedigen, en u , waardige deelman , ge-
woon in dit vak te overwinnen, reik ik volgaarne den
welverdienden eereprijs. Maar ook het goede nieuwe
willen wij invoeren. Eene mededinging in het kaarten
teekenen was nog niet geopend ; geluk u, ijverige zui-
BEiiA, dat gij op zulk eene voortreffelijke wijze toont,
wat ook in dit opzigt van onze Nederlandsche Onder-
wijzers verwacht kunne worden. Ontvang den u met
volle regt toekomenden prijs.
In deze laatste bekrooning zien wij op nieuw, M. H.,
voor welk eene vrije en zelfstandige ontwikkeling ons
Schoolwezen vatbaar zij. Door eene vereeniging voor
de belangen van 't Onderwijs wordt eene kaart voor
't Onderwijs verlangd en een Onderwijzer voldoet er aan
op de beste wijze. Zoo ontwikkele zich verder, zoo
bloeije het Nederlandsche Schoolwezen, zelfstandig en
vrij !