Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
verbroken , waaronder de kracht van hunnen geest zoo
lang begraven was geweest. Dezen inwendigen aandrang
houd ik voor zulk een noodzakelijk vereischte tot stude-
ren, dat ik zonder denzelven zelfs aan ben, die zich
reeds als knapen door een goeden aanleg kenmerken,
niet gaarfle eene ware roeping tot de dienst der weten-
schappen zou toekennen. Het is de stem van God , die
krachtig en luide in het hart van den jongeling weer-
galmen moet, wanneer hij geschikt zijn zal tot elke
moeijelijke inspanning , die ter ontwikkeling van zijnen
geestelijken aanleg noodzakelijk is; wanneer hij kracht
en moed bezitten zal ter verloochening van den verlei-
delijken schijn, waardoor de wereld zoo gaarne ben,
die geroepen zijn om voor de waarheid te strijden , tracht
te verlokken. »Ik houd het daarvoor zegt Johannes
von Müller, een Duitscb geschiedschrijver (*), »dat
God ons daardoor te kennen geeft waartoe Hij ons be-
stemd heeft, dat Hij ons tot eene zekere levenswijze of
wetenschap eene sterkere neiging of meer geschiktheid
gegeven heeft, dan tot andere dingen; juist daarom
gelukt den menschen niets, omdat zij als het ware de-
ze roeping van God niet achten en zich op dingen toe-
leggen, voor welke zij niet geschapen zijn : hierdoor blij-
ven zij ten achteren en zijn voor hunne medemenschen
en voor het nageslacht van geen noemenswaardig nut:
r) Sämmtlicho Werke, ßd, XY , 82.