Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
kracht, wanneer ook al de bepaling hiervan in het al^
gemeen mogelijk ware. Hij , wiens geest geene prikkel-
baarheid aan den dag legt, uit wien nooit zelfs niet de
geringste vonk van geestelijke kracht gelokt kan worden,
hij vooral die een zwak geheugen heeft, die slechts in dom-
me stompheid aan zijne ligchamelijke^behoeften voldoening
schenkt , bij wien zich geen inwendige drang naar
kennis openbaart, bij dezen is het vrij zeker uitge-
maakt , dat hem de aanleg tot studeren ontbreekt. —
Men zal echter in het ontzeggen van geschiktheid tot
studeren voorzigtiger moeten zijn , wanneer bij schijn-
bare onmagt van den geest zich evenwel een inwendi-
ge , onoverwinnelijke aandrang naar ontwikkeling open-
baart. Immers het schijnt, dat de natuur bij vele kna-
pen zulk eenen aandrang behoeft , om eindelijk de
harde bast te kunnen verbreken , welke langen tijd de
krachtige ontwikkeling van de inwendige kostbare kern
vijandig tegenhield. Ten minste heeft de ondervinding
reeds dikwijls geleerd, dat jongelieden , die op de school
voor ongeschikt doorgingen, evenwel uitmuntende ge-
leerden geworden zijn. Dit was , bij voorbeeld , met den
Engelschen Locke, met den Franschen M a 1 e b r a n-
che, mét den Duitscher F. H. Jacobi en met meer
beroemde geleerden het geval. Het was de inwendige
aandrang, de onvermoeide vijt, welke deze en vele an-
dere jongelieden , geduldig en geheel en al overgegeven
aan het eenige , waarnaar zij streefden , leerden volhou-
den, tot eindelijk de vele hulsels waren afgeworpen of