Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
mist, niet verlangen , dat hij de overige voorwaarden
zal nakomen, welker vervulling een goed scholier voor
zijnen pligt houdt.
Eene wezenlijke roeping tot studeren heeft, naar raiju
inzien, slechts hij, die niet alleen den daartoe vereisch-
ten aanleg van geest bezit , maar die ook door een' in-
wendigen aandrang zich gedreven voelt, om alle zijne
krachten aan de dienst der wetenschappen te wijden.
Wel is het waar, dat, gelijk eerst door de kracht vau
het staal de vonk uit den steen gelokt wordt even zoo
de aanleg van den geest zich eerst dan begint te ontwik-
kelen en te openbaren, wanneer de school den geest den
hefboom onderschuift en den kostbaren schat in de ziel
des jongelings roert en in beweging brengt, zoodat der-
halve , voordat er zulk eene proef genomen is , over den
graad der geestelijke geschiktheid eens jongelings niet
naauwkeurig geoordeeld kan worden ; en men van
iemand, die zich nog op den weg, die tot de geleerd-
heid leidt, bevindt, niet verzekeren kan of hij zonder
talent zij , of niet : maar met dat al gebeurt het niet
zelden, dat vooral zij , die reeds meermalen in de ge-
legenheid waren den ontwikkelingsgang van de krachten
der menschelijke ziel na te gaan, de onmagt van den
geest hunner kweekelingen zoo duidelijk opmerken, dat zij
geen oogenblik er aan twijfelen kunnen , of er al of niet
geschiktheid tol, studeren aanwezig zij. Op de beslissing
nu van deze vraag komt het meer aau, dan op de
naauwkeurige bepaling van den graad der geestelijke