Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
vatbaar voor Let goede maken: boven alles mag hij niet
vergeten , zijne wilskracLt tot dien graad van sterkte op
te voeren, zonder welken ware deugd en zedelijkheid
niet denkbaar is. Slechts dan, wanneer hij versland,
hart en wil in innige gemeenschap zoekt te brengen, wa-
pent hij zich met waarheid en deugd. Toen eens de Heer
op den berg Horeb in een vlammend vuur aan den vro-
men Mozcs verscheen , trad de tot groote daden door God
verkozene man met eerbiedige schaamte nader, want
de plaats, waar hij stond, was een heilig oord: alzoo
zoude ik ook thans kunnen zeggen, het onderwerp , waar-
over wij zullen spreken, is van een heilig belaug voor
allen, die God geroepen Leeft, om door de wetenschap ,
waaraan zij zich toewijden, iets groots op aarde te ver-
rigten; slechts aan hem, die met eene vrome naauwge-
zetheid alle pligten vervult, welke de dienst der weten-
schap van hem vordert, vertoont zich de waarheid in
eene heldere vlam , en bezielt hem met haren weldadi-
gen gloed voor al wat goed en edel is , tot zijn en zij-
ner medemenschen tijdelijk en eeuwig heil. Daarom, mijn
Zoon , betracht en behartig met heiligen ernst, wat ik
u thans schrijven zal.
Van waar komt het toch, dat zoo vele jongelieden,
die onze scholen bezoeken , het doel, dat zij daar als
kweekelingen moeten bereiken , volstrekt niets nader
komen , zoodat zij zelfs na een vrij lang verblijf op de
school in het geheel niets er van mede nemen ? De
krachten van hun verstand zijn niet ontwikkeld, hun ge-