Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
komen, welke ik reeds vroeger, ofschoon dan ook met
betrekking op iets anders, geuit heb.
AVat moet alzoo een scholier van zich zelven vorderen,
die Let doel der school tot zijne zelfvoldoening tracht te
bereiken? De beantwoording dezer vraag zal mij als van
zelf op de voorwaarden brengen, van welker stipte ver-
vulling niet alleen de mogelijkheid der ontwikkeling van
den geest in het algemeen, maar ook het verkrijgen van
wetenschappelijke kundigheden in het bijzonder afhangt;
zij zal alzoo de grondtrekken moeten ojjgeven, zonder
welke het beeld van een goed scholier , vooral in naanwere
betrekking op het doel der school , zich niet laat ontwer-
pen ; maar tevens zal zij in die grondtrekken de middelen
aan de hand moeten geven , door welker aanwending het
schoolleven ware zelfvoldoening, dat is de aangenaamste
genoegens, ja, laat ik zeggen, uren van innige vreugde
en verrukking weet te verschaffen. En indien ieder scho-
lier in het algemeen het streven naar geestelijke ontwik-
keling als het hoogste doel zijns levens te beschouwen
heeft, dan moet hij de vervulling der voorwaarden, waar-
onder alleen zulk eene ontwikkeling mogelijk is, voor
zijnen gewigtigsten pligt houden; dan moet hij haar als
het eeuige middel erkennen, van welks naauwkeurige aan-
wending het geluk van zijn volgend leven afhangt. De
geestelijke ontwikkeling, waarvan Lier sprake is, be-
paalt zich echter niet alleen tot de krachten van
het kenvermogen. De jongeling, die'het'doel der
school bereiken wil, moet ook zijn gevoel steeds meer
6