Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
eu nadrukkelijk mogelijk , mede te deelen; ik Leb u daar-
enboven de genoegens van bet scLoolleven van vele
zijden tracLten af te scLilderen. Thans Len ik van plan
ook de voorwaarden met u na te gaan, die een scLolier
te vervullen Leeft, wil hij het doel der school in zich
bereiken en zijnen schooltijd op eene aangename wijze
doorbrengen. Maar oordeel zelf, of 'niet de volgende op-
wekkende vermaning van onzen dichter, alles, wat in
dit opzigt kan gezegd worden, in zich bevat:
Staart op 't onbeneveld schoon,
Dat de Waarheid spreidt ten toon.
Hebt ge , als leidsvrouw , haar verkoren ;
Blijft ge naar baar lessen hooren;
Dan zult ge, op uw levensbaan ,
Nimmer in bet duister gaan.
Is de Deugd , in vreugd en smart,
ü een tiouwe gids voor 'thart;
0 Dan smaakt gij zaligheden,
In het volgen van haar schreden:
Verr' dat ooit haar dienst u drukk'.
Leidt ze u op tot waar geluk."
Hoe duidelijk spreekt hier de dichter de voorwaarden uit,
van welker vervulling het geluk van uw volgend leven
afhangt ! Ik kan u alzoo niets beters aanraden, dan u
in de vrolijke lente uws levens met waarheid en deugd