Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
zesde brief.
Onlangs had ik weder een' bundel van sommige onzer
nederlandsche dichters ter hand genomen, om mijnen
geest eeuige oogenblikken in de schoonheden van zoo vele
heerlijke gezangen te verlustigen. Gij weet, dat dit eene
mijner meest geliefkoosde uitspanningen is en ik dit meer-
malen doe. Mijn oog viel toen op eene plaats, welke op
dat oogenblik meer dan anders mijne aandacht tot zich
trok. Het waren eenige regels uit een gedicht van
Warnsinck, getiteld: de leiband. Welk een geest
en leven stort zich uit de woorden van ware dichters
niet dikwijls in onze ziel over! Hoe vaak gebeurt het
niet, dat wij uit eene enkele uitdrukking van een'
verheven dichter meer leeren, dan uit talrijke paragra-
phen van een met geleerde vlijt zamengesteld leerboek , en
dat in de gedachte van den dichter de waarheid zich veel
tastbaarder en dringender, ons nadenken meer opwek-
kende en ons meer tot handelen aansporende, aan ons ver-
toont , dan wanneer zij zich in de banden van eenen
strengen wetenschappelijken vorm moet laten kneden.
Iets dergelijks gevoelde ik in mijne ziel bij het lezen
van de plaats uit Warnsinck.
Ik heb mij tot hiertoe bezig gehouden met u mijne ge-
dachten over het gewigt der schooljaren, zoo duidelijk