Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
name dreven zi jner woonplaats ; reikhalzend verlangen
en blijde hoop bespoedigen zijne schreden; thans snelt hij
door den hof, eens de speelplaats van den vrolijken knaap:
op eens staan in blijde verrassing ouders, broeders en
zusters rondom den aangekomene , want daar , in het
prieel, hadden zij hem opgewacht, en voeren hem nu, als
in triomf, de ouderlijke woning binnen. En wat is uu
met de kostbare dagen van rust te vergelijken, welke de
jongeling thans in den stillen buisselijken kring zijner
geliefden mag doorbrengen? Uaec otia Beus nobis
fecit! O, dat toch geen studerend jongeling door ge-
brek aan vlijt, door gcwetenlooze miskenning van het
doel, hetwelk hij op de school bereiken moet, doorslecht
gedrag, door jeugdige overtredingen zich zelven van deze
onschuldige vermaken des schoollevens beroove! De he-
melsche Vader, tot wien wij dagelijks onze gebeden voor
( uw heil opzenden , beware u, mijn Zoon, voor elke ver-
leiding en voere u, als de aangename vakantie-tijd daar
is, behouden naar ligchaam en ziel in de opene armen
uwer geliefden! — Vaarwel!