Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
dag te leggen. Ook zulke ontmoetingen reken ik tot de
genoegens van het schoolleven. — Maar, mijn Leste
Zoon ! Loop maar niet te spoedig op Let genoegen van
door een bezoek uwer ouders verrast te worden: immers
Let is u niet onbekend, welke zwarigheden eene reis
voor mij in heeft. Er staat u en ons veeleer eene andere
vreugde te wachten: reeds is de lente voorbij en herinne-
ren ons de met den zegen des jaars prijkende akkers , dat
ook een gedeelte des zomers reeds daarheen is ; en weldra
is de tijd daar, dat wij een Leerlijk familiefeest, Let feest
van uwe eerste terugkomst in het vaderlijk Luis , vieren
zullen. O, de vakantiereizen naar Let ouderlijk Luis, het
wederzien van geliefde ouders, broeders en zusters, be-
hooreti voorzeker tot de schitterende punten van Let
schoolleven. Eindelijk is de dag van Let examen daar ,
waarop de leerlingen o])enlijke blijken hunner vorderin-
gen zullen afleggen; belooningen voor betoonden ijver
en vlijt worden nu aan de waardigsten uitgereikt, zoo wel
om hen aan te moedigen op de ingeslagen baan ijverig
voort te gaan, als om ook anderen op te wekken de
krachten van hunnen geest meer en meer in te spannen ,
en hunne naarstigheid en opmerkzaamheid te verdubbelen.
Nu wordt de school voor eenigen tijd gesloten, en de
lang gewenschte vakantie is daar. Spoedig is de koffer
gepakt; reeds ligt de drukke stad verre achter den ver-
trekkende ; reeds worden de schaduwen langer; reeds
vertoont zich in bet verschiet de welbekende vriendelijke
kerktoren. Baar betreedt hij weder de hem zoo aange-