Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
rijke hron van troost vinden moet, zoo zal ook voor den
ijverijjen , liet leven genietenden jongeling de herinnering
aan het aardsche vaderhuis een palladium zijn Lij de ver-
leidingen der wereld, en de grondslag van de aange-
naamste gewaarwordingen. En welk eene vreugde als er
een brief van huis komt opdagen, vergezeld van velerlei
kleinigheden , welke een sprekend ^bewijs zijn van de
trouwe ouderzorg voor den beminden zoon en van de
hartelijke toegenegenheid van dierbare broeders en zusters!
Hoewel ik als scholier deze vreugde grootendeels missen
moest, herinner ik mij toch nog levendig de blijdschap,
die ik smaakte als mijne zuster mij eens een klein, door
haar zelf vervaardigd aandenken overzond en mij daar-
door de blijde verzekering gaf, dat zij in de lange win-
teravonden minzaam aan den verren broeder gedacht
had. Deze vreugde hebt gij nu reeds meermalen genoten,
Avaiit wij zijn zeer vlijtige briefschrijvers , maar welligt
wacht u gedurende uwen schooltijd nog een grooter ge-
noegen : ik geloof namelijk , niet zonder grond, dat gij
in het dagboek van uw schoolleven dien dag met gulden
letters zult aanstippen, waarop uwe ouders eens geheel
onverwacht uw kamertje binnentreden en u in hunne ar-
men sluiten zullen. Ik weet het immers wel, welke blijd-
schap het voor een' braven zoon wezen mpet, door zulke
aangename bezoeken verrast te worden en alzoo gelegenheid
te hebben door zorgvuldige bediening en kleine attenties
(zoo ver namelijk de voorraad van een scholiervertrek zulks
toelaat), zijne hartelijke liefde A'oor zijne ouders aan den