Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
kan de keus zijner vrienden en het naauwkeurig regelen
zijner uitgaven en nuttig besteden van zijn zakgeld een
krachtig middel voor hem worden om zelfstandigheid te
leeren of, zoo als men gewoon is te zeggen, karakter te
toonen. In vele van deze opzigten is het leven van den
studerenden jongeling verre te verkiezen boven dat van
andere jongelieden , die de schoonste jaren huns levens in
de werkplaatsen hunner meesters of op de kantoren hun-
ner patronen , genoegzaam zonder eenige persoonlijke vrij-
heid , genoodzaakt zijn door te brengen. Mogten maar
alle jongelingen dit voorregt ook steeds weten te waar-
deren, en de vrijheid, die de studie der wetenschappen
verschaft, nimmer misbruiken 1 Komt hier nu nog bij ,
hetgeen meermalen het geval is, dat men zich vrij gevoelt
van de ternederdrukkende zorgen voor de vervulling en
de bevrediging van de noodzakelijke behoeften des levens;
met welk eene gemoedsrust en tevredenheid kan dan de
studerende jongeling naar zijn doel, zonder lastige hin-
derpalen , streven !
Maar niet alleen het gevoel der jeugdige kracht en dier
kleine vrijheden, welker genot den jongen studerende
vergund is , maken het schoolleven aangenaam; ook het
verhevene doel, dat de studerende jongeling tracht te
bereiken, draagt veel tot de genoegens van hetzelve bij.
De innerlijke waarde van dit doel zal zeker niemand mis-
kennen: wat kan edeler zijn, dan zijne krachten en aan-
leg in de dienst der waarheid en tot nut zijner mede-
menschen , met steeds wakkere vlijt en dagelijks ver-