Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
zija onverschrokken moed wil alles doordringen , alles
bevatten, alles beproeven; hij kent de moeijelijkheden des
levens nog niet, en een steil rotsgevaarte verheft zich nog
niet voor zijne schreden. In des jongelings aderen stroomt
vrijer en ligter het bloed; al zijne ledematen bewegen
zich met kracht en vlugheid, iedere oefening gelukt hem
beter, het ligchaam schijnt aan de ziel sneller en met
meerdere bereidwilligheid te gehoorzamen , dan in latere
jaren. Het gevoel van deze volheid en kracht der jeugd ,
alleen reeds voldoende om dezen leeftijd met de menig-
vuldigste genoegens te versieren , wordt echter op de
school niet weinig versterkt, door zekere kleine vrijhe-
den van levenswijs en door de daar meer of min zich
openbarende opmerking, dat men begint zelfstandig te
worden. Wat evenwel bet doel betreft, dat op de school
bereikt moet worden; geen jongeling mag zich veroor-
loven, van de daartoe noodwendige wetten af te wijken,
en niets is noodzakelijker voor gelijkmatige vordering in
wetenschappelijke kennis, dan strenge ondergeschiktheid
aan de, tot derzelver bevordering ingestelde , schoolveror-
deningen. Geen scholier mag , door willekeurig haar te
overtreden, zijne vrijheid trachten uitte oefenen of zijne
zelfstandigheid te versterken. Maar hoe hij zijne bijzon-
dere studiën wil inrigten, aan welke wetenschap hij zich
voornamelijk toewijden, welke uren hij tot uitspanning,
welke tot werken besteden wil, dit en dergelijke bepalin-
gen blijven meer aan hem zeiven overgelaten eu dragen veel
bij om het schoolleven aangenaam te maken. Even zoo