Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
niet weder ten deel is gevallen. Patulae recubam sub
tegmine quercus, haalde ik eenen griekschen of latijn-
schen dichter uit mijnen zak, en bragt, in deszelfs
schoonheden verdiept, verrukkelijke oogeublikken door:
en wanneer ik op deze wijze mijn verlangen, om meer
en meer met de groote vernuften der Oudheid bekend te
worden, bevredigd had, vermaakte ik mij met het lezen
van den een' of anderen nederlandschen dichter, waarme-
de ik mij, tot mijn groot nut, reeds in jongere jaren bad
bezig gehouden; echter spaarde ik de schoonste bloemen
altijd voor dit lievelingsplekje. Daar las ik de heer-
lijke dichtstukken van Poot, Feith, Helmers, Tol-
lens, en van verscheidene anderen, die onze goede rec-
tor mij gaarne ter lezing afstond. Dikwijls bescheen
de maan mij reeds met hare vriendelijke stralen , wanneer
ik van de met mos bedekte bank opstond, om in de drukke
en woelige stad terug te keeren.
Ook de concerten , welke wij des winters op onze school
gaven, en waarbij ik, mijn' bas strijkende, eene gewigtige
rol meende te spelen; ook de avondkout met mijnen vriend
S ..,, die , helaas! reeds lang niet meer onder de le-
venden verkeert, staan mij nog helder voor den geest
en bekleeden geene geringe plaats onder alles, wat mij
mijn verblijf in A. aangenaam maakte.
Maar ik breek hier af met u langer over mijnen school-
tijd bezig te houden, en ga over tot het onderwerp, dat
ik mij voorstel in dezen brief te behandelen. Ik wil
namelijk trachten u de oorzaken op te geven, welke