Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
vriend der jeugd gesproken had, deed mij innig goed en
stortte een' zoeten weemoed in mijne ziel uit: van aandoe-
ning en vreugde kou ik mijne tranen niet weerhouden, en
diep hevvogen zeide ik: 3» De zegen des vaders bouwt den
kinderen huizen : o mogt ik toch nooit dezen zegen on-
waardig zijn!"— De vriendelijke ontvangst, welke ik
van toea af in het huis van den rector genoot, heeft mij
mijn verblijf in A. niet weinig veraangenaamd, enthans
nog denk ik met verrukking aan de uren , wanneer, vooral
in den vertrouwelijken huisselijken kring, eene taal zoeter
dan honig van de lippen des waardigen mans vloeide
en bij het hart van den jongeling voor wetenschap en
deugd wist te ontgloeijen. Velen zegenen met mij de asch
van dezen edele, die nu reeds sedert twintig jaren heen-
gegaan is, van waar niemand ooit terugkeert.
Eene andere zeer aangename herinnering uit mijn'
schooltijd verschaffen mij de eenzame wandelingen, die
ik dikwijls in de omstreken van A. gewoon was te doen.
Vooral bekoorde mij daar een aangenaam gelegen plekje,
hetwelk, door eenige overoude eiken en ander geboomte
beschaduwd, gedurende de warme zomerdagen niet alleen
eene aangename koelte, maar vooral ook een ruim en ver-
rukkelijk gezigt opleverde. Daarheen wandelde ik ge-
woonlijk woensdag- en zaturdag namiddags, vrij van alle
zorgen, zelfs niet door mijn schoolwerk verontrust, (want
voor dat ik tot eene wandeling besloot, moest eerst het
noodzakelijkste afgedaan zijn), en verschafte ik mij bier
in dc vrije natuur een genot zoo rein , als mij naderhand
5*