Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
indrukwekkende beschouwingen bezweer ik u, uwe dagen
te tellen , uwe harten voor de wijsheid vatbaar te ma-
ken , voor de wijsheid, die u zal opleggen eere te vinden
in het bevorderen van menschelijke gelukzaligheid, en
ootmoedig vol te houden in het vaste vertrouwen op de
verdiensten cn de genade van uwen Verlosser , die u tot
bescherming wezen mag in den tijd der beproeving,
tot waarschuwing bij rijkdom en voorspoed, tot ver-
lossende hoop in de ure des doods en op den dag des
oordeels."--Vaarwel !
vijfde brief.
Met een wezenlijk genoegen heb ik uwe laatste letteren
gelezen. Ik heb er uit gezien, dat gij al begint de
genoegens van het schoolleven te gevoelen , en dat gij
niet alleen met uwe tegenwoordige levenswijze verzoend
zijt, maar dezelve reeds aanlokkend en vvenschelijk
begint te vinden. Gij zult het u zelven thans kunnen
verklaren , van waar het komt, dat ik zelf nu nog met
zoo veel genoegen en zoo veel vuur van mijnen school-
tijd spreek. Het zijn overheerlijke jaren , welke goed-
geaarde jongelingen, indien zij het hooge doel, waarom
zij de school bezoeken , nooit uit het oog verliezen , in