Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
Glasgow gehouden heeft, de volgende plaats mededeelen ,
die niet alleen door de Engelsche studenten , maar ook
door ieder' Ncderlandschen jongeling , die zich aan de
wetenschappen toewijdt, verdient behartigd te worden:
« Ik heb lang gesproken , zonder u iets nieuws te zeggen.
De waarheden , welke ik voor oogen stelde, behoeven , om
iu uwe harten ingang te vinden , geenszins de hulp der
kunst. Het zijn voor het leven gewigtige waarheden ,
algemeen erkend , maar niet altijd van even veel invloed
op ons doen en laten , en daarom moeten zij steeds op
nieuw weder verkondigd worden. Bij eiken beweeg-
grond , welke een nadenkend en voor zijne daden ver-
antwoordelijk wezen , — een wezen, dat zoo wel vooruit-
als terugzien kan, — maar kan aansporen, bij de herin-
nering aan de uitstekende mannen, wier licht op onze
hoogescholen geschenen heeft, bij de hoop, die gij allen
koestert, uw leven gelukkig door te brengen en een'
geprezen naam achter te laten ; bij dit alles bezweer
ik u , tracht immer u naar de volmaaktste toonbeelden te
vormen , zoo lang u daartoe nog de gelegenheid geschon-
ken is, eer de kwade dagen komen. Sursum cordat—
Ja, ik bezweer u bij nog dringender beweeggronden
dan die groote Heidenen hadden , ik bezweer u bij uw'
Christenpligt , die u beveelt den wil van God te gehoor-
zamen , bij de ontzettende rekenschap , die gij eenmaal
niet alleen van uwe daden, maar ook van het welbe-
steden van het u toevertrouwde talent en van de aan u
geschonkene krachten zult moeten afleggen ; bij al deze