Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
uitoefent, doet ons ecbter Let gewigt der schooljaren
van eene nieuwe, hoogst belangrijke zijde beschouwen.
Want de school wil , ik herhaal het nogmaals , de haar
toevertrouwde leerlingen niet alleen tot kundige , maar
ook tot zedelijk goede, brave en voor de wereld bruik-
bare menschen opleiden. —
De hoofddeugden, waaraan de school hare kweekelingen
zoekt te gewennen , zijn gehoorzaamheid en vlijt. Deze
beide deugden van het schoolleven zijn de grondslag van
alle anderen : hij , die geleerd heeft eerbied voor de wetten
te hebben, is ver van alle weerspannigheid en driest-
heid, hij vermijdt alle vijandelijke gezindheid jegens zijne
medescholieren , bij gaat nimmer de palen der welvoege-
lijkheid , die men van iederen beschaafden jongeling
verwachten kan , te buiten, bij is nooit twistziek, nooit
inhalig, maar steeds bescheiden , steeds gewillig om bet
goede te doen en in anderen op te merken. Hem, die
zich den naam vaa vlijtig scholier verworven heeft,
behoeft men nooit tot oplettendheid in de leeruren , nooit
tot orde in zijne werkzaamheden te vermanen; hij toont
zich nimmer traag, verzuimt nooit de gelegenheid om
iets te leeren, is nooit nalatig om den vastgestelden
tijd in acht te nemen , nooit ligtzinnig, maakt zich
nooit aan pligtverzuim schuldig, en is steeds gedachtig
aan het hooge doel dat voor hem ligt. Zoo doen die
scholen, waarin de geest van gehoorzaamheid en vlijt
heerscht, reeds vooraf de beste meening van zich opvat-
ten , en bevelen zich aan door het eigenaardig karakter.