Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
vlug en te schielijk te schrijven : hierdoor toch hebben
velen hunne hand van schrijven geheel en al bedorven.
Daarentegen heeft menig jongeling door netheid en
schoonen vorm van schrift eene goede meening van zich
doen opvatten: ja, het streven naar deze eigenschappen
in zijn schrift mag zelfs als pligt beschouwd worden ,
als men bedenkt, hoe veel misverstand men voorkomen ,
hoe veel verdriet en ergernis men zich zeiven cn anderen
door eene duidelijke en léesbare hand besparen kan.
Doch, waarde Zoon, ik heb u nog meer over het
gewigt der schooljaren te zeggen. Terwijl de school
de geheele kracht van den menschelijken geest tracht
te vormen, mag zij evenwel niet bij het doel, dat
haar het meest schijnt ter harte te gaan , namelijk bij
het mededeelen van nuttige kundigheden , en de hier-
uit voortvloeijende inspanning en versterking van het
kenvermogen , staan blijven : zij moet nog verder gaan ,
en de zedelijke en godsdienstige vorming harer kwee-
keUngen tot het hoogste doel van haar streven ma-
ken. Wat toch helpen kundigheden alleen, zoo niet
naar dat, wat aan iedere wetenschap eerst waarde, aan
iedere kunst eerst waar genot geeft, wat den mensch
over het algemeen eerst tot mensch maakt en hem tot ge-
lijkheid met zijnen Schepper verheft, op school met bar-
telijken lust gestreefd, zoo niet het gevoel voor al wat
braaf , zedelijk en groot is door haar opgewekt en ver-
sterkt , zoo niet braafheid en deugd ook reeds door het
aankomende geslacht als het hoogste doel des levens er-