Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
noemde kunsten zeer aan te prijzen ter vorming en ver-
edeling van geest en hart ; dat evenwel haar heerlijke
invloed zich niet volkomen reeds gedurende de school-
jaren bij ons openbaart , dit zal niemand bevreemden,
die bedenkt dat elke kunst gedurende eenige jaren met
bart en ziel beoefend moet worden, voordat zij den ster-
velingen hare milde zegeningen doet smaken. Genoeg
is bet , zoo in de jeugd de eerste beginselen gelegd
zijn en der jongelingen kunstzin is opgewekt geworden.
En zijn de eerste werktuigelijke moeijelijkheden maar
overwonnen, dan ziet men er reeds dikwijls in de
jeugd heerlijke gevolgen van, en de vriendelijke zang-
godinnen verachten geenszins de zwakke pogingen des
jongelings. Met bet grootste genoegen herinner ik mij
nog die concerten, welke wij als knapen gedurende
den winter gaven eu die zelfs door oudere menschen
niet zonder deelneming geboord werden; ik weet ,
dat menigeen van ons daar in die kunst is ingewijd
geworden.
Voor ik verder ga moet ik hier nog eene aanmerking
over de schrijfkunst bijvoegen. Wel is waar maakt
zij, zoo als reeds gezegd is, een voornaam deel van het
onderwijs op de lagere scholen uit, maar weinigen zijn,
belaas! bij bet verlaten dier scholen zoo in deze kunst
bedreven , dat zij alle verdere oefening voor het vervolg
zouden kunnen ontberen. Leg u dus ook thans nog op
deze kunst toe, doe het zoo veel mogelijk bij al uw
schrijfwerk door steeds duidelijk en leesbaar en niet te