Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
deugd. Dat in de teeken- en schilderkunst zulk eene
kracht ligt opgesloten , bewijzen de verhevene kunstge-
wrochten , welke zij ons uit ouden en nieuwen tijd kan
aanwijzen. Wie gevoelt zich niet als in verrukking ge-
bragt, wanneer hij zijne blikken op eene schilderij vol
leven en geest , het een of ander voorwerp uit de hei-
lige geschiedenis voorstellende, mag laten weiden ; wie
kan het zielgenot naar waarde afmalen , hetwelk ons
het beschouwen van een krachtig geschilderd landschap ,
waaruit de natuur in betoovereude waarheid ons als het
ware toelacht, verschaft ? En welk eenen indruk eene
liefelijke muzijk , een met gevoel voorgedragen gezang
op het hart kan maken , dit hebt gij misschien zelf wel
eens ondervonden. Zijn niet reeds de eenvoudige stem-
men der natuur, het lied van den vrolijken leeuwrik,
het somber mischen der boomen , het murmelen der
beek zoo bijzonder geschikt , om de ziel in eene vro-
me stemming te brengen? Hoe veel meer dan niet de
muzijk en het gezang? Ja, de vrome Luther heeft
wel gelijk , als hij deze edele kunst, aan welke hij na
de theologie den eersten rang toekent , in het bijzonder
den jongelieden aanbeveelt. »Door eene vlijtige beoefe-
ning derzelve", zegt hij, »kunt gij dikwijls slechte ge-
zelschappen vermijden en andere ondeugden ontvlieden.
Zingen is de beste kunst en oefening. Het heeft met
de wereld , met het geregt of met twistzaken niets te
maken. Zangers zijn vrolijk en verdrijven met zingen
de zorgen." Derhalve is eene vlijtige oefening in ge-