Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
wigt der schooljaren te spreken. De jongeling heeft
in dezelve niet alleen gelegenheid om zijnen geest met
een' rijken schat van de meest verscheidene kundigheden te
verrijken , maar die tijd is daarenboven geschikt om hem
iu vele andere nuttige zaken te bekwamen en daarin eene
zekere vaardigheid te doen verkrijgen. Ik bedoel hier juist
niet die kunsten , waarin elke lagere school aan hare
scholieren reeds eene genoegzame bedrevenheid verschaffen
moet, namelijk het schrijven e.a lexen , ofschoon niemand
ontkennen zal, dat ook deze zeer veel tot ontwikkeling
van den geest bijdragen , en op het tegenwoordige stand-
punt van ons onderwijs volstrekt niet gemist kunnen wor-
den ; maar ik meen vooral het teekenen en de muzijk.
Deze kunsten zijn wel gedeeltelijk slechts werktuigelijk,
dat is, zij vereischen tot hare uitvoering de vorming
van zekere deelen of werktuigen des menschelijken lig-
chaams , eveuwel hebben zij toch ook een' hoogeren en meer
verheven grond, zoodat zij slechts door redelijke wezens
aangeleerd en tot eene zekere volkomenheid gebragt kun-
nen worden , en ook daarom veel lot de ontwikkeling
eu veredeling van den geest zullen bijdragen. Door haar
wordt voor de krachten van den geest eene geheel nieuwe
wereld opengesteld, zij verfijnen den smaak, matigen
de hevigheid der aandoeningen, maken (vooral geldt dit
van de mu^ijkj ons voor eene edele gezelligheid vat-
baar en voeren onze ziel in verrukking tot Let on-
eindige op. Van daar dat zij ook geen' geringen in-
vloed uitoefenen op onze zedelijke voiming of op onze