Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Deze opmerking reeds moet u aanmoedigen om te gelijk
met eene ijverig voortgezette studie in de latijnsche en
grieksche taal u ook met ijver op de overige wetenschap-
pen , die oj) uwe school aangeleerd worden, toe te leggen.
De massaas evenwel, die , zoo als gij u uitdrukt, voor u
liggen, zullen veel van hare afschrikkende gestalte voor u
verliezen , wanneer gij tevens bedenkt, dat het doel der
school niet zijn kan om te bewerken, dat hare kvveekelingen
zich de genoemde wetenschappen volkomen en in alle
hare bijzonderheden eigen maken. Gij moet mij echter
hierin wel verstaan; ik spreek niet van eene eenzijdige en
oppervlakkige kennis , maar ik wil met deze uitdrukking
slechts te kennen geven, dat de school, die enkel en alleen
de ontwikkeling van den geest harer kweekelingen ten doel
heeft, uit den rijken schat der wetenschappelijke kundighe-
den zich slechts tot datgene bepaalt, wat bovenal geschikt is
om het verstand van de jeugd te vormen en den gezigtsein-
der van het geestelijk oog uit te breiden : zij houdt zich
slechts met het algemeene bezig, en is alzoo de beste voorbe-
reiding voor een volkomen en tot in alle bijzonderheden
doordringend onderzoek der wetenschappen , hetwelk zij
voor lateien leeftijd overlaat. Zij bouwt en vormt als het
ware slechts het geraamte aller menschelijke kennis en laat
het aan den ijver eu de vlijt van den volwassen leeftijd
over om hetzelve kostbaar en rijk af te werken en te voltooi-
jen. — Vervolgens wordt het aanleeren der wetenschappen
ook hierdoor op de school veel gemakkelijker gemaakt, dat
elke welingerigte school deze verschillende vakken van