Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
reiken zocht, niet heter deed dan thans , nu men niet zoo
zeer het multum voor oogeu heeft, maar veel meer op
multa zich toelegt , waardoor in vele gevallen de aan-
dacht en de opmerkzaamheid niet bevorderd , maar ver-
strooijing veroorzaakt wordt. Ten minste zou de opmerking,
dat er in die tijden groote geesten en geleerde mannen in
menigte gevonden werden , die ware reuzenwerken Tan
uitstekende geleerdheid tot stand bragten , en dat zelfs in
onze dagen slechts zij gewoonlijk wat groots en goeds
leveren , die hunne kracht niet door bet menigvuldige
versnipperen , maar zich aan ééne hoofdzaak vasthouden ,
meer voor de beperking, dan voor de uitbreiding van bet
schoolonderwijs pleiten. Daar zich echter in unzen tijd
het begrip der zoogenaamde algemeene ontwikkeling in
vergelijking van vroegere eeuwen zeer heeft uitgebreid eu
niemand meer voor een' geleerde kan doorgaan , die niet
eenige kennis in de opgenoemde wetenschappen bezit ,
7.00 is bet volstrekt noodzakelijk geworden, dat de middel-
bare en latijnsche scholen , indien zij met den tijd willen
voortgaan , ook sommige dier wetenschappen , zoo niet alle
in den kring van baar onderwijs opnemen. Hierbij moeten
laatstgeraelde scholen vooral niet vergeten , dat het eigen-
lijk haar toevertrouwde kleinood de klassieke vorming is,
weshalve zij aan het onderwijs in de oude talen de meeste
oplettendheid en zorg moeten besteden , in de op de onder-
vinding gegronde overtuiging , dat hij , die zijnen geest door
eene grondige taalstudie zoekt te vormen, ook in staat is zich
elke andere wetenschap zonder veel moeite eigen te maken.