Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
VIERDE BRIEF.
De aanmerking , welke gij mij in uwen zoo even ont-
vangen brief maakt, bad ik wel verwacht. Ik vermoedde
het wel, dat gij uwe bezorgdheid te kennen zoudt geven ,
boe het toch bijna mogelijk zij , om iu deu korten, slechts
eenige jaren durenden schooltijd, niet alleen grondige taal-
kennis , maar ook wetenschappen van zulk eenen omvang,
als ik u in mijnen laatste mededeelde, op te doen. »Indien
reeds het aanleeren van eene taalzoo drukt gij u uit,
» zoo veel tijd en moeite vordert, waar zal ik kracht eu
moed genoeg vinden , om mij eene zoo groote menigte van
de meest verscheidene kundigheden eigen te maken ? Ik
zou bijna aan mijne geschiktheid voor bet studeren twijfe-
len , wanneer ik zulke massaas voor mij zie, welke ik
geene kans zie door te worstelen." O , waarde Zoon ,
word niet kleinmoedig ; ik zal u troosten. Er was eens
een tijd dat zich het onderwijs der jeugd, die men tot ge-
leerden wenscbte op te leiden, slechts tot het leeren der oude
talen bepaalde , en dat men het voor onnoodig hield , om
ter ontwikkeling van den jeugdigen geest ook de weten-
schappen aan te wenden. Ik wil thans niet beslissen, of
men in die tijden , toen men de geestkracht des jongelings
slechts bij e'eue studie bepaalde , en men door hem onafge-
broken hierin te oefenen het geheele doel der school te be-