Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
trnrnammmmmmmmm
46
als dc aardrijkskunde. Indien zij goed onderwezen en
behoorlijk behandeld wordt, is zij niet alleen zeer ge-
schikt om de verbeelding en het geheugen te oefenen ,
maar leidt ons ook tot nadenken , en is tevens iu slaat om
den geest met eene menigte zeer ware en nuttige voor-
stellingen en ideën te verrijken. Ik kan u zelfs verze-
keren, dat het ijverig beoefenen der aardrijkskunde mij
reeds in de jaren der kindschheid eenen schat van nut-
tige kundigheden heeft doen verzamelen , die ik mij met
moeite op eene andere wijze zou hebben eigen gemaakt. —
Even zoo groot is het nut, dat voor de ontwikkeling
van den jeugdigen geest uit de studie der natuurlijke
geschiedenis en der natuurkunde voortvloeit. Ook zij
is gegrond op de behoefte om met het groote heelal
en met de aarde naauwkeuriger bekend te worden , en
door de beschouwing der natuur en derzelver krachten
eene menigle van de meest verscheidene, verstand en
hart evenzeer veredelende kundigheden op te doen ; van
daar dat het vermaak, hetwelk ieder mensch , die wat
meer ontwikkeld is , in de beschouwing van de natuur
schept, zoo geheel en ai met menschen aanleg overeen-
komt.
En waarlijk, er is zeker geene wetenschap , waar-
door alle krachten van den menschelijken geest in eene
aangenamer beweging gebragt worden en waaruit meer
verhevene en werkdadige ideën ontstaan , dan de kennis
der eeuwige, altijd oude en altijd jonge natuur. Inde
natuur merken allen, die als hare ware priesters versland