Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
om de aarde , de algemeene woonplaats der menschen ,
ook verder dan zijn vaderland te leeren kennen , en
zelfs met verwijderde volken in aanraking te komen ?
De oorzaak van dezen reislust bij de jeugd moet men in
eene inwendige behoefte van den menschelijken geest
zoeken. Even als reeds het staren van een' hoogen berg
naar beneden de ziel verheft en het hart verrukt, zoo
zal ook bij , die landen doorreist, volken leert kennen ,
en zich met derzeiver zeden en gewoonten bekend maakt ,
tot geheel andere inziglen en beschouwingen geraken , dan
hij, die nooit meer dan zijn' geboortegrond gezien heeft.
Eene menigte van de meest verscheidene kundigheden zul-
len zijn verstand ven ijken en zijne begrippen zuiveren; zijn
gevoel voor het ware . goede en schoone zal er door wor-
den opgewekt, hij zal al het menschelijke in deszelfs ver-
schillende vormen leeren schatten en waarderen , en tevens
zijn' eigen toestand en dien des vaderlands met een ver-
helderd oog leeren beoordeelen. Doch niet allen is bet
vergund op deze wijze hunnen reislust tot hun voordeel
te bevredigen. Voor hen moet de studie der aardrijks-
kunde en het lezen van reisbeschrijvingen, dat daarmede
gepaard moet gaan, de nadeelen van niet te kunnen reizen
vergoeden. Een duitsch geleerde (*) zeide reeds met regt,
dat bij weinige wetenschappen kende, die zoo veel nut-
tige en aangename kennis verschaften , zoo noodzakelijk
voor onzen tijd, en zoo geschikt voor de jeugd waren ,
(*) Herder, in eijn werk getiteld: Sophron, p. 61.