Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
BI
43
met kracht tegen te gaan en hen geheel eigenaardig tot
denken te noodzaken , dan de rekenkunde , de meetkunde
en de overige mathematische wetenschapjien. Ook de
vormleer is een zeer geschikt middel om het denkver-
mogen van jeugdige geesteu op te wekken en behoorlijk
te leiden; nhaar hoofddoel toch blijft," zoo als een ge-
acht opvoedkundige (*) zegt, »opwekking van de denk-
kracht des leerlings, bevordering van de zelfstandige
ontwikkeling van het kenvermogen en van de daarmede
zamenhangende bepaalde en gemakkelijke uitdrukking,
in woorden en volzinnen , van begrippen , oordeelen en
besluiten." Eerst in lateren tijd is men begonnen de
hooge waarde van de mathematische wetenschappen , voor
de verstandsontwikkeling van nog jeugdige geesten, regt
in te zien, zoodat men thans bijna geene school, waar
men tot den stand van geleerde voorbereid wordt, in
Oiis vaderland aantreft, waar niet een meer of min
uitvoerig onderwijs in de mathematische wetenschappen
gegeven wordt.
Na de genoemde wetenschappen beeft vooral de geschie-
denis , waartoe ik ook de fabelkunde breng, een'
voornamen invloed op de ontwikkeling van den nog
jeugdigen geest. Reeds bet kind boort niets liever dan leer-
zame verbalen ; zij verschaffen hetzelve de beste gelegen-
heid eene menigte nuttige kundigheden te verzamelen , zij
(*) B. B r u g s m a , in Jeszelfs voorrede voor Diesterweg's
Aanwijzing tot het gebruik van de handl. lij het onderw. in de
vormleer j uitgegeven te Groningen, bij J. B. Wolters, 1839.