Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
schenkt aan onzen geest leven en kracht. Het onderwijs
in de godsdienst houdt het verstand met de hoogste en
gewigtigste voorwerpen van alle keunis bezig en vervult
onze ziel met de verhevenste gevoelens. Het is meer dan
eenig ander geschikt om bet hart voor al wat goed is te
ontgloeijen en onze gezindheden te veredelen ; en tot boe
grootere duidelijkheid de godsdienstige begrippen in ons
gebragt worden , des te meer worden wij van onze eeu-
wige bestemming en van de noodzakelijkheid der deugd
overtuigd. Slechts dan eerst, wanneer de menscb geleerd
heeft zich steeds afhankelijk van het hoogste Wezen te ge-
voelen , wanneer hij heeft leeren inzien wat het zegt.
God , den hemelschen Vader, met alle kracht en met
geheel zijne ziel lief te hebben , is bij in staal, zijn be-
staan hier op aarde goed en juist te beoordeelen ; eerst
dan vindt hij een waardig doel van al zijn streven, een
zeker anker, waaraan bij zich in de stormen des levens
vasthoudt; eerst dan opent zich voor hem in de versie
toekomst een uitzigt, dat hem eene altijd toenemende ont-
wikkeling van de edelste krachten zijner onsterfelijke ziel
belooft. — De wiskunde is , omdat bare verschillende
deelen op het naauwst met elkander zamenhangen, en
ieder volgend voorstel noodzakelijk zijnen grond in voor-
gaande stellingen hebben moet, met regt de wetenschap
van het strenge regelmatige denken , en om die reden een
voortreffelijk middel om het verstand te oefenen. Geen tak
van onderwijs is meer geschikt, om de verstrooijing van
den geest, een gebrek aan vele jongelingen^ helaas 1 eigen ,