Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
taal te veel overeenkomst hebben , dan dat het aanleeren
derzelve inspannend, dat is alle kracht van den geest
oefenend, zou kunnen zijn. Evenwel zou ik geen'jon-
geling , die zich tot den geleerden stand voorbereiden
wil, aanraden de studie der nieuwere talen geheel te
verwaarloozen. Gevoelt hij geene kracht en lust in zich ,
om zich de drie genoemde talen eigen te maken, laat
hem dan toch trachten eene derzelve regt grondig te
leeren en zich eenige gemakkelijkheid om haar te spre-
ken en te schrijven eigen te maken. Het menigvuldige
nut, dat daaruit voor de vorming van zijnen geest
voortvloeit, zal hem de bestede moeite rijkelijk be-
looncn.
Tot de wetenschappelijke kundigheden, welke voor
jongelingen van het hoogste belang zijn , behooren die
van de godsdienst, wiskunde , geschiedenis, aardrijks-
kunde, natuurlijke geschiedenis en natuurkunde. Of-
schoon deze wetenschappen over het algemeen niet alle op
onze scholen onderwezen worden , zoo mag toch een jon-
geling , die eene beschaafde en geleerde opvoeding genoten
heeft, in geene derzelve een vreemdeling zijn. Hij
moet dus, of door bijzonder onderwijs, of door eigene oe-
fening , zich eenige kennis van die wetenschappen zoeken
te verschafTen, tot het aanleeren van welke hem op de
school gcene gelegenheid gegeven is. Het zal dus niet
overbodig zijn, u mijne gedachten over deze verschillende
wetenschappen mede te deelen. Elk derzelve vordert op
eene haar eigenaardige wijze onze opmerkzaamheid en