Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
ge schrijvers innig doen beminnen en onze eigene kraehl
tot groote daden opwekken en versterken. En juist
omdat de studie der talen al de kracht eu inspanning
van onzen geest vordert, voelen wij ons gedrongen ,
om onze aandacht er geheel en al op te vestigen, en
met onafgebroken ijver eenen weg te vervolgen, die,
hoe verder wij op denzelven voortkomen, des te aan-
genamer en nitlokkender voor ons wordt en ons het
heerlijkste uitzigt in eene nieuwe wereld vol kracht en
schoonheid opent. Niets is te vergelijken met de vreug-
de , die een vlijtig jongeling ondervindt , wanneer het
hem gelukt den sluijer op te heffen, die met zijn weef-
sel van woordstammen , vormen en regelen de heerlijk-
heid der oude wereld tot nog toe voor hem verborgen
hield. Deze oude talen verdienen dus bovenal, als het
beste middel om den geest te vormen en te voeden,
beoefend en aangeleerd te worden. Onder de nieuwere talen
zijn zonder twijfel, ten minste voor den Nederlander, de
fransche, hoogduitsche en engelsche taal de belangrijkste,
en kunnen, op eene gepaste wijze aangeleerd, veel
tot vorming van des jongelings geest bijdragen ; maar
den tastbaren invloed der oude talen op de ontwikkeling
en versterking van de kracht des geestes hebben zij niet,
deels omdat zij als levende talen steeds nog aan ver-
andering onderworpen zijn, en hare regelen niet genoeg
vastgesteld kunnen worden, deels omdat zij, als den
kring van ideën van gelijktijdig ontwikkelde volken
omvattende, zoo wel met elkander als met onze moeder-