Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Wanneer nn de voorstellingen onzer ziel, in verband
met het haar vergezellende gevoel, ons aansporen , om of
datgene , wat een' aangenamen indruk op ons maakt,
te verwezenlijken en er naar te streven , of datgene,
wat een onaangenaam gevoel in ons te weeg brengt, te
schuwen en te ontvlieden, dan openbaart zich de wer-
king van de derde hoofdkracht van den menschelijken
geest, namelijk de wil of het begeervermogen. Het wordt,
even als het keuvermogen, in het lagere en hoogere ver-
deeld. Bij het eerste heeft het voorwerp van het begeeren
slechts betrekking op een' toestand des ligchaams, bij het
laatste hoofdzakelijk op eene voorstelling van den geest,
voornamelijk van de rede. Het lagere begeervermogen
berust alleen op ligchamelijk en zinnelijk genot, en
moet aanhoudend door de rede beperkt worden, om niet
strafbaar te worden. Het openbaart zich als drift, wan-
neer men geene duidelijke eu bepaalde voorstelling heeft
van hetgeen men begeert; als begeerte, wanneer het
op een bepaald voorwerp gerigt en van eene duidelijke
voorstelling vergezeld is; als neiging, wanneer eene
begeerte tot gewoonte geworden is en ais regel van ons
gedrag geldt; en eindelijk als harittogt, wanneer de eene
of andere neiging zich zoo zeer van ons gemoed heeft
meester gemaakt, dat alle geestkrachten aan haar onder-
worpen zijn. Even als nu het lagere begeervermogen
driften en neigingen bevat, welke de handelingen der
menschen zoo zeer plegen te rigten, dat daarbij de
verdienste van de handelende personen eigenlijk niet in