Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
zoekt te verheffen ; wanneer hij volgens die doeleinden
zich gedraagt en bij zich zeiven overtuigd is, dat men
niet anders denken, niet anders handelen kan , dan toont
hij daardoor een redelijk wezen te zijn. De tot hiertoe
genoemde krachten van den menschelijken geest zouden
echter geenszins aangewend kunnen worden, wanneer
hij ook niet het vermogen bezat, ontvangene indrukken
en eens gevormde begrippen te bewaren en op nieuw
in het aanzijn te roepen. Dit vermogen noemt men in
het algemeen Ut kracht der vet beelding; hiermede is het
gehetigen naauw verwant, dat ook wel vroegere voor-
stellingen en indrukken weder te voorschijn roept,
maar vooral hierin van de verbeelding verschilt, dat
het dezelve niet onder andere heelden voorstelt, maar
getrouw en in dezelfde orde, waarin het ze opnam,
wedergeeft.
Geheel verschillend van het verstand is dat vermogen
der menschelijke ziel, dat wij gevoel noemen. Want
terwijl het verstand altijd op iets uiterlijks betrekkiug
heeft en alzoo tot erkenning komt, zoo is het gevoel
slechts een inwendige toestand van den mensch en bestaat
in het zich onmiddellijk bewustzijn van eenen aangenamen
of onaangenamen indruk , dien de voorstelling van eenig
voorwerp in de ziel te weeg brengt. Van daar is het
gevoel bij onderscheiden menschen, en zelfs bij een' en den-
zelfden mensch , op verschillende tijden verschillend , en
kan aan andereu niet medegedeeld, noch opgedrongen
worden. Hoe levendiger onze voorstelling van het een