Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
vergeleken en gerangschikt , of tot begrippen terug-
gebragt worden , en dit te doen is vooral het werk
van het verstand Van daar is, hetgeen men gewoonlijk
denken noemt, niets anders dan een aanhoudend rang-
schikken van voorstellingen en een daardoor ontstaan
bijeenvoegen van begrippen, waardoor in de menig-
vuldige voorstellingen eenheid gebragt wordt. Wanneer
twee verschillende begrippen met elkander vereenigd
worden, om het verband, waarin zij tot elkander staan,
aan te toonen, dan ontstaat een oordeel', verscheidene oor-
deelen, zoo bijeengevoegd, dat bun onderling verband dui-
delijk en er eene nieuwe stelling uit gevormd wordt, maken
een besluit uit. Wanneer bet verstand verscheidene oor-
deelen met elkander vergelijkt, hetgeen zij gemeen hebben
als regel vaststelt, en opgeeft of een zeker geval onder zulk
een' regel behoort of niet, dan is dit de oordeelskracht.
De mensch heeft evenwel niet alleen bet vermogen,
voorstellingen van voorwerpen , die zich van buiten aan
hem voordoen , in zich op te nemen en hierdoor begrip-
pen en oordeelen te vormen, maar hij bezit ook de
heerlijke kracht, zekere vaste wetten, welke alleen
den menschelijken geest zijn ingeplant, maar juist daarom
zich als algemeen en noodzakelijk openbaren , te erken-
nen en de hoogste doeleinden van alles wat bestaat op
te sporen , dat is met andere woorden , hij bezit rede.
Wanneer de mensch aldus de hoogste en eeuwige doel-
einden van alles wat bestaat tracht op te sporen , en
juist daardopr zich tot het goddelijke en bovenzinnelijke
2