Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
elk hcscliaafd jongeling niet moeijclijk te doen zijn. —
Dit zij voor lieden genoeg: eerstdaags hoop ik n ook
over het gewigt der schooljaren, met betrekking tot de
ontwikkeling der krachten van den geest , mijne gedach-
ten te kunnen mededeelen. Vaarwel I —
derde brief.
De indruk, welken de verschijning van dien ongeluk-
kigen jongeling op uwe broeders en zusters gemaakt
heeft, is niet nutteloos voor hen geweest: zij hebben het
voornemen opgevat de lente huns levens met de meeste
naauwgezetheid te besteden, om tot brave en nuttige
menschen gevormd te worden; dien ten gevolge zijn zij
al aanstonds in de eerste dagen begonnen, met eene naauw-
keurige lijst van doelmatige bezigheden en eene behoor-
lijke tijdsverdeeling op te maken; waarbij ik hen gaarne
met goeden raad heb voorgelicht. Wat echter het voor-
naamste is, zij hebben zich sedert ook stipt aan het ont-
worpen plan van werken gehouden en daardoor ge-
toond , dat het hun ernstig voornemen is , den snellen tijd
zoo goed mogelijk te besteden. Zoo veel genoegen als
mij dit doet, even zoo aangenaam was het mij te
vernemen, dat ook gij u bereidwillig toont, om de in