Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
•2S
gelijk te beantwoorden , en zicb aan zijne voorschriften on-
bepaald te onderwerpen en er zicb naar te gedragen.
Gedurende de ziekte trachte men door een vast vertrouwen
op God zich voor elke nadeelige verstoring der zielsrust
en alle angstige bezorgdheid te wachten, en daar eene
liefderijke oppassing en verzorging, gepaard met eene
vriendschappelijke en troostrijke toespraak, zeer dikwijls
reeds de halve genezing pleegt te zijn , zoo zou ik ie-
deren jongeling, die het ongeluk heeft ver van de zijnen
in eene zware ziekte te vervallen , vooral aanraden , dat
hij zijnen ouders of familie zoo spoedig mogelijk de
tijding van zijne ongesteldheid doe toekomen, opdat
zijne oppassing gedurende de ziekte aan hunne zorg'
worde toevertrouwd. Zonder twijfel zal door minnende
ouders en bloedverwanten -veel doelmatiger voor zijne
genezing gezorgd worden , dan men dit van zijne
medescholieren, zelfs met den besten wil, zou kunnen
verwachten , wier menigvuldige bezoeken in de zieken-
kamer dikwijls meer nadeel aanbrengen , dan volslagen
gebrek aan oppassing en verzorging.
10). Te regt echter mag men die regelmatige oefe-
ningen der ligchaamskracbten, bekend onder den naam
van ligcbaamsoefeningen, als den hoofdregel tot ontwik-
keling der ligchaamskracbten en tot bewaring der ge-
zondheid beschouwen. Deze oefeningen , door de
Grieken gymnastische genoemd, werden bij de beschaafd-
ste volken der oudheid voor een werkelijk deel eener
goede opvoeding gehouden, en voorzeker met het meeste