Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
iii de vrije lucht en over den geschikten tijd om te
slapen gezegd is, maar ook in het bijzonder zijne bezig-
heden aldus naar de uren van den dag zoeken te ver-
deelen, dat hij altijd moeijelijkeren arbeid met meer
gemakkelijken afwissele eu genen nimmer te lang achter-
een voortzetle. Het schijnt ongeloofelijk hoe veel men
in een' dag afdoen kan , zonder evenwel zijnen geest bo-
venmate in te spannen, zoo men slechts de kunst verstaat
zijnen tijd wel te verdeelen , en meer gemakkelijke be-
zigheden als tot eene verpoozing van de moeijelijkere
te maken. —
9). Zoek, wanneer gij ziek wordt, huïp bij een be-
kwaam geneesheer. Ofschoon het verreweg het beste is ,
dat men , door inachtneming van hetgeen voor het ligchaam
nuttig of schadelijk is , en door het opvolgen der tot hiertoe
aangevoerde voorschriften , ziekten zoekt voor te komen, is
het toch niet altijd mogelijk eiken ziekelijken toestand
van zich verwijderd te houden. Nu raad ik echter geens-
zins aan, om bij iedere onpasselijkheid geneesmiddelen
te nemen: zeer dikwijls toch kan men door weinig te
eten, vlijtig water en andere verdunnende dranken te
drinken, door iedere verkoeling of verliitting te vermij-
den en het ligchaam rust te gunnen , menige ongesteld-
heid te keer gaan; maar indien zij langer mogt duren,
indien groote matheid en herhaalde koortsen zich vertoo-
nen, welke meestal aan eene snelle afwisseling van koude
i en hitte te kennen zijn , dan drale men niet een kundig ge-
neesheer in te roepen, zijne vragen zoo naauwkeurig mo-