Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
teil miusle 3 uren vóór middernacht reeds ter ruste be-
geeft , wordt in de meeste gevallen ook reeds in den vroegen
morgen nieuwgesterkt wakker. En alzoo moeten studerende
jongelingen het slapen inrigten; zij moeten zich vroeg naar
bed begeven en vroeg weder opstaan. Misschien gelooft
menigeen , dat hij dezen gulden regel reeds volkomen
opvolgt, door des zomers om 6 , des winters om 7 uur
op te staan; maar hiermede ben ik niet tevreden:
zelfs de werkzaamste jongeling heeft niet meer dan 7,
op zijn hoogst 8 uren slaap noodig ; hij kan derhalve
nog aanmerkelijk vroeger opstaan , zonder het minste
nadeel. En hoe verkwikkend, hoe versterkend is de
frissche morgenlucht niet, hoe uitlokkend tot studie de
rust der vroege morgenuren ! Daarom denke ieder ,
die het wel met zich zelven meent , aan het bekende
V Aurora musis amica," en bthartige het gezegde van
den vromen Engelschman J. Wesley : »Vroeg naar bed
en vroeg weer op , maakt den mensch gezond, wijs en
rijk." Ongelukkig zij, die het niet van zich verkrijgen
kunnen , het bed reeds in den vroegen morgen te ver-
laten , zij benadeelen zich zelve naar ligchaam en ziel,
want te veel slapen verzwakt in plaats van te versterken ,
maakt het ligchaam vadsig en onbruikbaar, en verlamt
de kracht der ziel. Daarbij komt nog, dat zij zich van
den kostbaarsten tijd om te werken berooven ; hij , die
dagelijks 2 uren vroeger opstaat, wint daardoor in een
jaar niet minder dan 60 dagen, den dag op 12 uren
van werken gerekend.