Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
dan moet men ook daarop bedacht zijn , om in de ver-
trekken , waar men woont en slaapt, altijd eene frissche
en gezonde lucht te onderhouden. Dit kan men gedeel-
telijk bewerken door aanhoudend voor zindelijkheid en
orde in deze vertrekken zorg te dragen, gedeeltelijk
door, zoo dikwijls men de kamer voor eenigen tijd
verlaat, de vensters open te zetten en alzoo door
togt de bedorvene lucht te zuiveren. De vensters
der slaapkamer moeten bij elke luchtsgesteldlieid een
groot deel van den dag openstaan; doch ze in den zo-
mer ook des nachts open te laten, gelijk sommigen
doen, zoude ik niet gaarne aanraden, daar het ligchaam
dan door de warmte van het bed voor verkoeling zeer
vatbaar is. — Buitendien moet men in de kamers,
welke men bewoont, zoo wel des zomers als des win-
ters, steeds eene gelijkmatige temperatuur zoeken te be-
waren , en vooral eene bovenmatige warmte trachten
te weren, naardien het veel gezonder is , in eene te
koele , dan in eene te heete lucht te leven.
7). Slaap op den geschikteu tijd en niet te lang.
Wanneer de avondschemering aanbreekt, maakt de ge-
heele natuur zich tot slapen gereed en ieder dier zoekt
rust, maar met de eerste stralen der morgenzon ontwaken
ook reeds de zangers van het woud en begroeten den
nieuwen dag. Deze opmerking doet ons zien , wanneer
en hoe lang wij slapen moeten. De slaap namelijk voor
middernacht is zeer zeker, en vooral voor jongelieden , de
gezondste, omdat zij de natuurlijkste is; wie zich echter