Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
voegen. Zeer weinig zal men over het nut van deze
verkeerde gewoonten kunnen bijbrengen, want zelfs
de bewering, dat het gebruik van den tabak het ge-
zellige onderhoud zou veraangenamen, berust op loutere
vooroordeelen ; maar dat de tabak nadeelig , hoogst
nadeelig voor leven en gezondheid is , hierin stem-
men de grootste geneesheeren overeen. »lïet rooken
zegt een van hen (*), »ten minste het gestadig rooken,
droogt deu mond en de keel , bederft de tanden en
verzwakt de maag, vooral indien men het kort na den
maaltijd doel, hetwelk allerschadelijkst is. Alle deze
nadeelige gevolgen worden nog grooter , als men bet
speeksel telkens uitspuwt. Daardoor wordt een vocht
onnut uitgeworpen , hetwelk voor de spijsvertering vol-
strekt noodzakelijk is. liet snuiven is onzindelijker
dan het rooken en nog gevaarlijker, omdat men er
zicb meer aan verslaaft." Daarom, waarde Zoon ,
houd het in uwe jeugd voor een punt van eer , u van
deze schadelijke gewoonten te onthouden, en waarschuw
ook uwe medescholieren er voor , zoo dikwijls en zoo
nadrukkelijk als gij maar kunt.
6.) Zorg fteeds voor eenc gezonde lucbt inde wooii-
en slaapvertrekken. Indien, zoo als wij boven reeds
opgemerkt hebben, de vrije lucht een voortrefielijk
middel is om het menscbclijk ligchaam te versterken ,
{*) J. Vosinaer, de kunst om lang ic leven en wel Ie ster-
ven , b!. 107 , 2e druk.