Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
(unrlijker eene spijze is hoe gezonder , en hoe betere
sappen de maag er uit trekken kan. Ook moet men in
aanmerking nemen , dat voor hen , die veel zitten en het
voedsel niet zoo gemakkelijk verteren kunnen , als de land-
man en vele andere handwerkslieden, spijzen uit het plan-
tenrijk veel heilzamer zijn , dan het gebruik van vleesch.
Men heeft vele voorbeelden , dat menschen, die hun geheel
leven door niets anders dan groente , granen en ooft ge-
bruikten , een' zeer hoogen ouderdom bereikt hebbeu.
Wat van de spijzen waar is , geldt ook ten opzigte van
den drank : de beste drank is de eenvoudigste , namelijk
het water. Het schijnt ongeloofelijk, welke voortreffelijke
uitwerkingen het gebruik vauhet water reeds op de vaardig-
heid van ligchaam en ziel gehad heeft, en hoe vele menschen
oogenschijnlijk door hetzelve hun leven verlengd hebben.
Vooral verzuime men nooit, des morgeus terstond na het op-
staan en 's avonds voordat men gaat slapen een glas water te
drinken. Een glas water eu een stuk droog brood is het beste
ontbijt voor eenen jongeling, die sterk wenscht te worden.
Maar de hoofdzaak bij het water drinken is, dat men
het frisch drinke , uit zuivere bronnen of putten , waar-
aan , helaas ! op menige plaats van ons vaderland gebrek
is. Bier en vooral wijn of andere geestrijke , verhit-
tende dranken mogen jongelingen, die hun ligchaam
sterk willen maken, slechts zeer zelden gebruiken. —
Voordat ik verder ga, moet ik nog eenige waarschuwende
woorden over de thans, helaas! ook bij jongelieden
niet vreemde gewoonte van rooken en snuiven hier bij-